ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ กับงาน JUG ครั้งที่ 1 มีผู้ไปร่วมงานตามคาดครับ หลากหลาย ทั้งผู้ที่ใช้งานอยู่แล้ว เป็น Webmaster เอง หรือทำเว็บให้ลูกค้า… แม้แต่มีพระภิกษุมาร่วมงานด้วยครับ!!! (more…)