หลังจากที่ได้โน๊ตบุ๊คใหม่ไปสมใจอยากแล้ว ผมก้อค้นพบว่า อุปกรณ์ที่ Dell แถมมาให้นั้นมีมากมายหลายอย่างมาก และส่วนใหญ่ก้อคุณภาพดีเสียด้วย แต่… ไม่มี Mouse!!! (more…)