Posts tagged Business

I am an ordinary salesman

0
คำว่า "ผมขายครับ" คงจะไม่ต่างจากนิยามของผมในปีนี้เท่าไหร่นัก เมื่อค้นพบว่าสิ่งที่ตัวเองพยายามหลักหนีมาอยู่หลายปี คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ ตอนนี้ผมเป็นพนักงานขายเต็มตัวแล้วครับ

Joomla Training and Amazing Mathmatics

1
เมื่อสองสามวันก่อนได้รับข้อความจากพี่บังว่า มีคอร์สอบรมจูมล่าเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วครับท่าน คราวนี้เป็นงานของกรมทางหลวง และผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงโยธาธิการจากประเทศพม่าครับ
Go to Top