วิดิโอในวันงานรับปริญญาของน้องสาวผมครับ เอาขึ้น youtube ไว้ตั้งแต่สมัยอินเตอร์เนทความเร็วสูง ยังไม่ใช่ความเร็วสูง คุณภาพวิดิโอก็เลยแบบว่าเอื้ออาทรหน่อย มีโอกาสปัดฝุ่นข้อมูลในเครื่องเลยอัพโหลดขึ้นไปใหม่ครับ