เมื่อสองสามวันก่อนได้รับข้อความจากพี่บังว่า มีคอร์สอบรมจูมล่าเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วครับท่าน คราวนี้เป็นงานของกรมทางหลวง และผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงโยธาธิการจากประเทศพม่าครับ